traducciones-duarte.jpg

Carles Duarte Montserrat

No. 37 / Marzo 2011

 

Carles Duarte Montserrat
(Barcelona, 1959)


Traducción
De nou el mar


Com una falla
que s’obre davant nostre,
s’esquerda el temps,
es precipita cap al buit;
ens hi arrossega una onada invisible;
el cel s’estén cap al ponent
com una vela encesa,
les formes s’allunyen dels seus límits,
abandonen la brevetat del seu perfil concret,
les tiges prolonguen el seu gest
dins la penombra,
s’inclinen, com els ulls, cap a la nit.

Deixem de ser els qui érem;
serem de nou el mar.
De nuevo el mar

Como una falla
que se abre ante nosotros,
se resquebraja el tiempo,
se precipita hacía el vacío;
nos arrastra una ola invisible;
el cielo se despliega hacia el poniente
como una vela encendida,
las formas se alejan de sus límites,
abandonan la brevedad de su perfil concreto,
los tallos prolongan su gesto
en la penumbra,
se inclinan, como los ojos, hacia la noche.

Dejamos de ser quienes éramos;
seremos de nuevo el mar.

 

{moscomment}