traducciones-magnus_william_olsson.jpg

Magnus William-Olsson

No. 47 / Marzo 2012


 

Magnus William-Olsson
Traducción de Ángela Inés García


Antinous

Munnen som bara
går och går och går. Du låter din torra tunga, dina mjuka gamla
          mäktiga läppar forma allt obegripligare fraser på ett för mig
          redan obegripligt språk

Andäktiga ansikten här omkring. De säger
att du har översatt Homeros. De säger att du förbjudit diktarna i
          ditt land att uttala ditt namn
          Ditt tal vill aldrig ta slut. Det lystrar förälskat till din makt att
          verba

Men den här gången, det visste vi båda, talade du bara för att ifred
          jå drömma om mina läppar

Din korrupta hand
Som en skadad vinge flög den över min kropp. Handen som en
          Fångad fjäril i handen, mjuk

längs min nucke och rygg
Som om du, gamle kåtbock, med denna beröring ville att jag blev din
          hadrianske Antinous för en natt, för

alla
nätterna
Mimis, mina

nätters pärlband i den fullmånedränkta attiska naiten, den iskalla
          uppländska stjärnklara vinternatten, de andalusiska nätternas
          rad, de atlantiska, alla
Antínoo

La boca que sólo
habla y habla y habla. Dejas que tu lengua seca, tus suaves labios
          viejos, poderosos construyan las frases más incomprensibles
          en un lenguaje ya para mí incomprensible

Rostros atentos alrededor. Dicen
que has traducido a Homero. Dicen que has prohibido
          pronunciar tu nombre a los poetas de tu país
Tu discurso nunca termina. Escuchas enamorado de su poder
          hasta que éste obra

Pero esta vez, lo sabíamos ambos, hablaste sólo para poder soñar
          en paz con mis labios

Tu mano corrupta
Como un ala herida voló sobre mi cuerpo. La mano como una
          mariposa presa en la mano, suave por

mi nuca y a lo largo de mi espalda
Como si tú, viejo verde, con un solo contacto quisieras que yo
          fuera tu Adriano Antínoo por una noche, por

todas
las noches
Mimis, mis

noches, un hilo de perlas, la noche Ática inmersa en luna llena,
          las gélidas y estrelladas noches de invierno de Uppland, la
          hilera de noches andaluzas, las atlánticas, todas
Lengua: María Zambranu

Ordens gryning är meningens natt

Jag går i våren. Den vilda, underliga, våldsamma våren.
          Fågelsången. Alltings
begynnande, liksom leviterande grönska. Döden med en cigg i sitt
          långa mutis tycke

Kiastiskt liv

Aristoteles förnuft, Parmenides vision

I varje ord bortom dag
och natt,födelse
och död detta vittnesbörd om det osägliga. En

pärla som går från mun till mun.Jag ska böja mig över den döda
          kroppen där i det gröna gräset. Det
bleka ansiktet, den blicklösa blicken

Min varma blöta tanga i hennes torra, kalla, vita, ljuva
          nikotinmun där

ingen pärla också är en

pärla
Lengua: María Zambrano

La aurora de la palabra es la noche del sentido

Voy en la primavera. La salvaje, singular, violenta primavera. El
           canto del pájaro. El comienzo
de todo, como verde levitando. La muerte con una punta de
          cigarro en su larga boquilla

Vida quiásmica

La razón de Aristóteles, la visión de Parménides

Y en cada palabra más allá del día
y noche, nacimiento
y muerte este testimonio de lo indecible. Una

perla que va de boca en boca. Me inclinaré sobre el cuerpo
          muerto ahí en la hierba verde. El
pálido rostro, la mirada sin mirada

Mi lengua caliente y húmeda en la suya seca, fría, blanca, fresca
          boca de nicotina donde

ninguna perla también es una

perla

Att tropå kroppen
Att leva den tron när alia griper efter själ, identitet och framtid
Inför döden bebor alia människor en stad utan murar, säger
          Epikuros
Jag är varken bög, hetero eller bi. Jag tror
på en kropp hitom kroppen, en sorts sömnig eller våldsam sensualism, en
sanning där tunga möter öga, där tunga möter kön, slemhinnornas
          och hudens sanning
Man måste inte leva med behov, säger Epikuros
Jag tror på behövandet. På kroppens ofullkomlighet
Vad är njutning?
Njutning är inte att slippa, inte att kunna, inte att överlämna sig

Njutning är att utstå
njutning
Och alltid i en stad utan murar
Creer en el cuerpo. Vivir esta fe cuando todos se aferran al
          alma, identidad y futuro
Ante la muerte poblamos todos una ciudad sin muros, dice
          Epicuro

No soy maricón, ni hetero, ni bisexual. Creo
en un cuerpo más acá del cuerpo, una especie de sueño o un
          sensualismo violento, una verdad
donde la lengua toca el ojo, donde la lengua toca el sexo, la
          verdad de las mucosas y de la piel
No estamos obligados a vivir con necesidades, dice Epicuro
Creo en el necesitar. La imperfección del cuerpo
¿Qué es el placer?
El placer no es evitar, no es poder, no es entregarse

El placer es soportar
placer
Y siempre en una ciudad sin muros

 

 
{moscomment}