traducciones_andorra.jpg


Ester Andorrà

No. 81 / Julio-agosto 2015


Ester Andorrà
(Traducido por Diego Alcázar)


essent

en un mirall,
simulat o natural
les coses semblen
ser més a prop
d’on érem, acabarem
essent gore.
 

siendo

en un espejo,
simulado o natural
las cosas parecen
estar más cerca
de donde estábamos,
acabaremos
siendo gore.

 


espio

tan lleu com el
rastre de la frase
al baf. matant-te el nervi,
ennegrint la sang.
tot plegat és molt
precipitat, ni t’espio
ni t’arxivo, la virulència
permanent del gemec
inaudible, que és el meu diàleg,
modula les nits en mi,
en tu i en ell.

 

espío

tan leve como el
rastro de frase
en el vaho. matándote el nervio,
ennegreciendo la sangre.
todo es muy
precipitado, ni te espío
ni te archivo, la virulencia
permanente del gemido
inaudible, que es mi diálogo,
modula las noches en mí,
en ti y en él.

 


retenció

¿pot la retenció –contínua
i volguda– en les glàndules
lacrimals provocar mals de cap
i vòmits d’aire? ¿pot la sang
d’un poeta espessir-se
sense mètrica? pot dur-te
a urgències on heretaràs
pedra de flaixos
i, amb fervor, analgèsia.

 

retención

¿puede la retención –continua
y querida– en las glándulas
lacrimales provocar jaquecas
y vómitos de aire? ¿puede la sangre
de un poeta espesarse
sin métrica? puede llevarte
a urgencias donde heredarás
piedra de flashes
y, con fervor, analgesia.

 


delata

el que afavorim ens delata,
sigui la pila de llibres
sigui un munt de fotografies.
per exemple: la vols a ella.
vint anys després inicio
el retorn cap a allò
allà, agra, amb la veu
de dona dura dansa.

 

delata

lo que favorecemos nos delata,
ya la pila de libros
ya un montón de fotografías.
por ejemplo: la quieres a ella.
veinte años después inicio
el regreso hacia eso
allá, agria, con la voz
de mujer dura baila.

 


dorsal

que el perfum púbic
embafi els dits
del libador afamat.
no hi ha res més
que viure ordinari,
un dorsal desdansat
i les al·legories que et penges.
la fam de paraula
després del gemec.

 

dorsal

que el perfume púbico
empalague los dedos
del libador hambriento.
no hay nada más
que vivir ordinario,
un dorsal triste
y las alegorías
que te cuelgas.
el hambre de palabra
después del gemido.